Globalna inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast pozvala je države koje su njene članice da se uključe u obilježavanje OpenGovWeek-a (Sedmice otvorene vlasti). Open Gov Week predstavlja sedmicu u kojoj se aktivisti u oblasti otvorenosti vlasti iz svih krajeva svijeta sastaju, dijele ideje, diskutuju i donose rješenja i posvećuju se novim nivoima i načinima uključivanja građana u rad vlasti. Fokus ovogodišnjeg obilježavanja Sedmice otvorene vlasti je na povećanju različitosti partnera koji se uključuju u inicijativu.

Tim povodom Savjetodavno vijeće za implementaciju Partnerstva za otvorenu vlast  u BiH organizira press konferenciju koja će biti održana sutra (četvrtak, 14.03.2019.) u 11:00 sati u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (press sala, 3/2).

O principma Partnerstva za otvorenu vlast, uz osvrt na trenutno stanje u BiH po pitanju ispunjavanja obaveza preuzetih pristupanjem ovoj inicijativi, govorit će: Dragan Ćuzulan, predsjedavajući Savjetodavnog vijeća te članovi ovog tijela: Leila Bičakčić, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo, Nedžad Salman, pomoćnik ministra pravde BiH i Emsad Dizdarević, projekt menadžer u Transparency International BiH. Novinarima će se obratiti i Mathias Mühle, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi njemački GIZ. 

Savjetodavno vijeće za implementaciju Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH čine predstavnici sa nivoa Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH te predstavnici organizacija civilnog društva Transparency International u BiH (TI BiH), Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Udruženja građana Zašto ne i Centra za zastupanje građanskih interesa (CPI).