Da bi Bosna i Hercegovina napredovala u procesu evropskih integracija ona mora ispuniti osnovni kriterij a to je reformisati javnu upravu, poručeno je Ministarstvu vanjskih poslova BiH u diplomatskim kontaktima, a o čemu je Ured koordinatora za reformu javne uprave zvanično obaviješten.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je Ured da je, u diplomatskim kontaktima, Evropska unija ukazala na potrebu okončanja procesa usvajanja Strategije reforme javne uprave, pri čemu je istaknuto da je Vijeće ministara BiH u septembru 2018. godine usvojilo Strateški okvir za reformu javne uprave za period 2018 – 2022, a da su Vlade Federacija BiH i Brko Distrikta BiH usvojile strategiju u junu 2018. godine dok Strategija još nije usvojena u Republici Srpskoj.

„Već duže vrijeme upozoravamo na proceduru odugovlačenja usvajanja Strateškog okvira za reformu javne uprave i posljedice koje zbog toga slijede. Sada smo dobili i zvaničnu potvrdu iz EU da će se zaustaviti svaka vrsta međunarodne finansijske podrške ovom sektoru ukoliko se ovakav pristup nastavi. Iako naši zvaničnici deklarativno kažu da se zauzimaju za reforme, kao što je to sada u Briselu, povodom predaje odgovora na dodatna pitanja iz evropskog upitnika, rekao predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, suštinski se ta reforma opstruiše iz političkih razloga“, istakao je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

On je dodao da će o ovom dopisu Ministarstva vanjskih poslova informisati sve nivoe vlasti, kako bi „pokušali još jednom da skrenemo pažnju na štetu koja se pravi i privredi i građanima, kao i da apelujemo na Vladu RS da i ona usvoji Strateški okvir za RJU, kao što su to uradili ostali nivoi vlasti, kako ne bi bili jedina zemlja u regionu koja taj uslov nije ispunila i kako bi se odmah mogao započeti proces izrade akcionog plana“.

„Kancelarija koordinatora za RJU BiH će sve uraditi što je u njenoj moći i nadležnosti da se ovaj zastoj otkloni, ali ključna odluka je na politici“, rekao je Ćuzulan.

EU upozorava da kašnjenje u usvajanju predmetne Strategije na svim nivoima sprječava izradu Akcionog plana za provođenje reforme javne uprave, kao i primjenu konkretnih reformi u sektoru javne uprave. Neusvajanje Strategije na svim nivoima vlasti također dovodi u pitanje i međunarodnu finansijsku podršku u ovom sektoru, budući da su zbog nedostatka napretka u ovom procesu glavni međunarodni donatori – Švedska, Norveška i Danska – odlučili da povuku neiskorištena sredstva iz Fonda za reformu javne uprave, a navedena sredstva, uz IPA-u, čine osnovno finansijsko sredstvo za primjenu reformi u sektoru javne uprave. Također, EU ističe da je reforma javne uprave dio osnovnih kriterija koje BiH treba da ispuni kako bi napredovala u procesu pristupanja EU“, stoji u dopisu Ministarstva vanjskih poslova.