U cilju unapređenja budžetske transparentnosti, Ured koordinatora za reformu javne uprave na svojoj web stranici objavio je Plan zapošljavanja službenika u ovoj godini. Dokument je dostupan ovdje.

Na ovaj način Ured koordinatora želi unaprijediti transparentnost rada ali i potaći druge institucije na otvorenost i transparentnost, naročito u oblasti zapošljavanja.

Inače, Ured koordinatora za reformu javne uprave proveo je standarde proaktivne transparentnosti te 38 vrsta informacija/dokumenata učinio dostupnim javnosti. Pored ovih standarda, objavljeni su i drugi dokumenti, kao što su plate zaposlenih ili Vodič kroz budžet za građane.

Standarde proaktivne transparentnosti i Politiku proaktivne transparentnosti usvojilo je Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 3.12.2018. godine.