Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH danas su održali sastanak sa predstavnicima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) u Istočnom Sarajevu.

Sastanku su u ime APIK-a prisustvovali direktor Hasim Šabotić, zamjenik Dragan Slipac, pomoćnik direktora Vladica Babić i stručna savjetnica Ilma Vranac, a u ime Ureda koordinatora zamjenik koordinatora za RJU prof.dr. Ferid Otajagić, stručni savjetnici Kenan Avdagić, Enida Šeherac-Džaferović i stručna saradnica Onahti Čerkez.

Tema sastanka bila je nastavak uspješne saradnje između APIK-a i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u oblasti Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima.

Cilj sastanka je bio pregled trenutnog stanja u ovoj oblasti, postojeći problemi, te mogućnosti za poboljšanja sa konačnom svrhom što boljih priprema za dalju razradu aktivnosti u sklopu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022 u BiH.

Ragovaralo se o i o projektima koji su u toku, te su razmatrane i konkretne aktivnosti i mogućnosti pružanja podrške njihovoj realizaciji.