U utorak, 12. 02. 2019. godine, će se u Banja Luci održati treći sastanak Specijalne grupe za reformu javne uprave između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Sastankom će u ime Europske komisije kopredsjedavati Michela Matuella, direktorica Odjela za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu u Općoj upravi za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, a u ime Bosne u Hercegovine Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

Na sastanku će se razmatrati realizacija aktivnosti u svezi strategijskog okvira za reformu javne uprave i upravljanje javnim financijama, izradu politika i koordinaciju, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, te odgovornosti i pružanja usluga.

 

Vođa delegacije BiH Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave će biti medijima na raspolaganju za izjave telefonom u utorak, 12. 02. 2019. godine od 12:45 do 13:15h (kontakt osoba Maja Rimac – Bjelobrk, 063 799 228). Direkcija za europske integracije će nakon sastanka distribuirati priopćenje.

Specijalna grupa za reformu javne uprave je zajedničko tijelo EU i BiH uspostavljeno u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a u svrhu praćenja njegove primjene. Specijalnu grupu čine predstavnici Europske komisije i nadležnih institucija u BiH, a sastanci se održavaju na godišnjoj osnovi.