Ured koordinatora za reformu javne uprave je u prethodnom periodu uradio ispitivanje zadovoljstva svojih korisnika. Naime, zbog unapređenja svoje efektivnosti i efikasnosti, ali i obaveza iz Principa javne uprave koje je SIGMA/OECD  razvila za potrebe javnih uprava zemalja regije Zapadnog Balkana i Turske, te želje da  se sistematski taj proces vodi i u narednom periodu, Ured koordinatora je formirao Radnu grupu za ispitivanje zadovoljstva korisnika i ispitivanje zadovoljstva zaposlenih. Ovom prilikom Radna grupa je koristila Smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika javne uprave BiH, koje je u prethodnom periodu razvila međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom, a koja djeluje u sklopu Programa jačanja javnih institucija kojeg u BiH provodi njemački GIZ.

U periodu od 17.09.2018. do 01.10.2018.godine Radna grupa je anketirala korisnike usluga Ureda koordinatora (državni službenici/mediji/civilno društvo), te su rezultati ovog istraživanja, kao i Plan za poboljšanje pretočeni u Izvještaj o analizi zadovoljstva korisnika. U narednom periodu Radna grupa će ispitati zadovoljstvo korisnika i drugih cilnjih grupa.

 

Glavni nalazi – rezultati provedene ankete su:

  • U anketi je sudjelovalo 58% članova nadzornih timova, a 38% članova implementacionih timova,
  • Anketirani su iskazali da je 46% njih zadovoljno pripremom projektne dokumentacije, dok je 21% iskazalo da je nezadovoljno, a oni su sa 67% kazali da je razlog nezadovoljstva vremenski interval, a 11% nejasne procedure,
  • 54% anketiranih je iskazalo da je zadovoljno sa stepenom uvaženosti prijedloga/komentara u fazi pripreme projektne dokumentacije, dok je 21% anketiranih izrazilo nezadovoljstvo trajanjem pripreme projektne dokumentacije,
  • Kada je u pitanju javna nabavka, anketirani smatraju da je dokumentacija kvalitetno priremljena, a čak 42% ispitanika smatra da je i vremenski interval trajanja javne nabavke zadovoljavajući. Ovdje se mora naglasiti da je 8% anketiranih u potpunosti nezadovoljno vremenskim intervalom,
  • Ispitanici su u velikom broju zadovoljni komunikacijom sa zaposlenim u Uredu koordinatora, što pokazuje 46% da je u potpunosti zadovoljno, a 50% je zadovoljno. Veoma je bitno naglasiti da su ispitanici zadovoljni i sa materijalom kojeg priprema Ured koordinatora,
  • Elektronski bilten (newsletter) čita veoma mali broj korisnika, njih svega 17%.
  • Kod sekundranih korisnika, njih 72% dolazi iz organizacija civilnog društva, dok je samo 8% iz medija,
  • Najveći broj njih se informiše o radu Ureda koordinatora sa web stranice i društvenih mreža,
  • Za veliki broj ispitanika izvještaji o napretku koje Ured priprema su jasni i razumljivi, te koncizni, dok ih najviše interesuju informacije iz oblasti: strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, upravljanje ljudskim potencijalima, e-uprava i upravljanje kvalitetom.

Kompletan Izvještaj možete pogledati na sljedećem linku.