Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave prezentovali su praktična iskustva i načine ispitivanja zadovoljstva korisnika zaposlenim u Agenciji za javne nabavke BiH. Naime, ova institucija se odlučila da u narednom periodu provede ispitivanje zadovoljstva korisnika, a ekspertsku podršku  će u ovom procesu pored Ureda koordinatora pružiti i Program jačanja javnih institucija kojeg implementira GIZ.

Podsjećamo, potreba za sistematskim ispitivanjem zadovoljstva korisnika na redovnom nivou u javnoj upravi, kao jednim od alata za upravljanje kvalitetom, apostrofirana je i u Principima javne uprave koje je SIGMA/OECD razvila za potrebe javnih uprava zemalja regije Zapadnog Balkana i Turske i objavila u novembru 2014. godine. Ured koordinatora za reformu javne uprave je ispitivanju zadovoljstva korisnika posvetio pažnju i u Strateškom okviru za reformu javne uprave 2018 – 2022.

O upravljanju kvalitetom i ispitivanju zadovoljstva korisnika možete pročitati više na sljedećem linku.