Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za državnu službu FBiH, Agencije za državnu upravu RS i programa Jačanja javnih institucija kojeg u BiH implementira njemački GIZ su jučer održali radni sastanak sa predstavnicima KDZ koji predstavljaju austrijski CAF Resursni centar. Ovaj sastanak je organizovan na inicijativu svih učesnika, a tema razgovora bila je koordinacija aktivnosti i saradnja u oblasti upravljanja kvalitetom u BiH. Na kraju je zaključeno da saradnju unutar BiH treba intezivirati, a jedan od prvih koraka je stvaranje mreže CAF eksperata u BiH u kojoj će se razmjenjivati sva iskustva iz upravljanja kvalitetom u javnoj upravi.