Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupci i upravne usluge bit će održana 06.07.2018.godine u Sarajevu, u zgradi prijateljstva između Grčke i BiH, Trg BiH br.3, sala u prizemlju, sa početkom u 10:30 sati.

 

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice NT
  2. Informacija o realizaciji projekata „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sitema redukcije administrativnih prepreka“ i dinamici usvajanja preostalih izvještaja
  3. Informacija o realizaciji projekta „Specifikacija za nabavku opreme i usluge razvoja novih softverskih rješenja“ i dinamika usvajanja Finalnog izvještaja
  4. Razmatranje i usaglašavanje projektne dokumentacije za „ Mjerenje zadovoljstva korisnika upravnih usluga“
  5. Stanje u oblasti, nerealizirani ciljevi iz RAP1 i prijedlozi za nove projektne ideje
  6. Razno.