Transparency International u Bosni i Hercegovini (TIBiH) u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) danas je organiziralo konferenciju “Perspektiva reforme javne uprave u BiH” na kojoj će biti prezentirana publikacija ‘Percepcija javne uprave BiH 2017’, kao i godišnji izvještaj TIBiH o praćenju reforme u BiH.

Učesnici će tokom diskusije razmijeniti mišljenja o dosadašnjim rezultatima reforme javne uprave ali i budućim aktivnostima, shodno novom strateškom okviru za reformu javne uprave i preporukama civilnog društva.

Predsjedavajući TIBiH Srđan Blagovčanin kazao je uoči konferencije da je današnji skup prilika za sumiranje rezultata praćenja reforme javne uprave, koje je TIBiH u saradji sa CIN-om radio u protekle više od četiri godine.nedzib

– Ono što moramo konstatovati jeste da je suštinski, kvalitativni iskorak na reformisanju javne uprave izostao. Imali smo priliku da vidimo da građani imaju izuzetno visok stepen nepovjerenja prema javnoj upravi. Građani kao neuralgične tačke u radu javne uprave ističu procese zapošljavanja. TIBiH je kroz druge aktivnosti zaprimao veliki broj prijava na procese zapošljavanja u javnoj upravi – naveo je Blagovčanin.

Ukazao je i način na koji se upravlja javnim finansijama, dodavši da su to suštinski izazovi za nastavak reforme javne uprave.

– Ono što je u ovom trenutku važno istaći je da je prvi sljedeći korak koji svi očekujemo usvajanje novog strateškog okvira za reformu javne uprave – naglasio je Blagovčanin.

Koordinator za reformu javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan izjavio je da je refoma javne uprave proces koji će sigurno potrajati i postavlja se pitanje kada će biti završen.

– Treba reći da se radi o procesu koji nije završen ni u Njemačkoj i nekim evropskim zemljama. Uvijek imate ‘osvježavanje’ nekih rezultata. Ono što zabrinjava u BiH jeste da smo u fazi koja nije zadovoljavajuća – poručio je Ćuzulan.

Kaže da su dva ključna problema – politička volja da se proces provodi te fragmentiranost. Po njegovom mišljenju civilno društvo je vrlo bitno, jer ono prati rezultate.

– Postoji politička opstrukcija koja je složena u BiH a koja je prisutna kada je u pitanju reforma javne uprave. Ono što je ključno jeste da je reforma javne uprave u interesu građana kao i privrede i ekonomije – dodaje Ćuzulan.

Direktorica Švedske agencije za međunarodnu saradnju u BiH Marie Bergstrom poručila je da Švedska snažno podržava put BiH u EU a da je reforma javne uprave od izuzetnog značaja, jer građani žele da dobijaju bolje javne usluge i da one budu što efektivnije.

Konferencija je organizirana u okviru projekta “Monitoring reforme javne uprave”, koji je finansijski podržan od Švedske međunarodne agencije za razvoj i Vlade Danske.

 (Vijesti.ba / FENA)