Obuka o procjeni uticaja propisa

06/03/2018

U okviru projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ koji se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave održana je dvodnevna obuka o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka. Obuka je održana u hotelu Hils na Ilidži a, ovaj napredni program namijenjen je koordinatorima za procijenu […]

Ciljevi postavljeni suviše ambiciozno, preporučeno smanjenje broja indikatora

06/03/2018

Ciljevi navedeni u šestom nacrtu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2017. – 2022. suviše su ambiciozni, a preporuke EC DG NEAR, SIGMA i Delegacije Evropske unije u BiH odnose se na smanjivanje broja indikatora. Ovo je na današnjem sastanku predstavnika Zajedničke radne grupe za izradu nove strategije istakla Maria Chirilli, politička savjetnica […]

Sastanak predstavnika Zajedničke radne grupe za izradu nove strategije RJU

06/03/2018

Sastanak Zajedničke radne grupe za izradu za izradu nove strategije reforme javne uprave bit će održan danas, 06.03.2018. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu, sa početkom u 12,00 časova. Na sastanku će biti razgovarano o šestom nacrtu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2017. – 20122.

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts