Platformu za razmjenu iskustava između specijalista za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi Bosne i Hercegovine čini 10 institucija, koje aktivno rade na standardima kvaliteta i stvaranju mehanizma otvorene uprave prema građanima, korisnicima i zaposlenicima.

2013. godine godine je u okviru druge faze GIZ Programa jačanja javnih institucija u BiH uspostavljena međuinstitucionalna radne grupa za QM u BiH. Imenovani članovi i članice grupe, koja u međuvremenu broji deset institucija, su 2016. godini tokom Regionalne konferencije o upravljanju kvalitetom u Sarajevu (novembar), predstavili rezultate rada: Smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika i Smjernice za implementaciju ISO 9001:2008 te je dat uvid u metodologiju ispitivanja zadovoljstva zaposlenih.

Tokom 2017. godine je dogovoren operativni plan rada za period 2017 – 2019, gdje su definisane podgrupe, nosioci aktivnosti i vremenski okvir za rad na sljedećim poljima:

1) Smjernice za implementaciju ISO 9001:2015 u javnoj upravi

2) Smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika javne uprave, dodatak prvom izdanju

3) Smjernice za ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u javnoj upravi

4) Veza Finansijsko upravljanje kvalitetom (FUK) i Sistemi upravljanja kvalitetom (CAF i ISO)

5) Promocija aktivnosti iz oblasti upravljanja kvalitetom u javnoj upravi

Angažovanost članica i članova grupe je do sada pokazala odlične rezultate u korištenju formata grupe kao platforme za razmjenu iskustava, unapređenju znanja te jačanju kapaciteta iz oblasti CAF i ISO standarda.

Tokom 10. sastanka koji je održan 5. i 6. 11.2017. dat je kraći pregled najvećih koristi od implementacije QMS-a: osnažen timski duh i otvorena komunikaciju u instituciji, povećana transparentnost, jačanje performansi, orijentiranost na rezultate, orijentiranost na potrebe i očekivanja korisnika, definisanje procesa, ovlaštenja, identifikacija jakih snaga i potrebe za unapređenjem, poboljšan monitoring učinka, rad na zajedničkoj viziji s vodstvom institucije te povećana uključenost zaposlenika.