Koordinator za reformu javne uprave BiH Dragan Ćuzulan izjavio je u razgovoru za Federalnu novinsku agenciju (FENA) da je proces javnih konsultacija na Nacrt strateškog okvira za nastavak reforme javne uprave za period 2017-2020. završen te da je mali broj građana i organizacija civilnog društva dostavio komentare na ovaj dokument posredstvom platforme e-konsultacije Ministarstva pravde BiH.

 Po njegovim riječima, komentari, odnosno inicijative se odnose na usklađivanje informatičkih resursa te na usklađivanje prava osoba s invaliditetom u odredbe reforme javne uprave.

– Dodatno, dobili smo komentare od učesnika na javnim raspravama koje smo imali nedavno u Banjoj Luci i Sarajevu, te ćemo ih obraditi i dostaviti izvještaj o provedenim konsultacijama Zajedničkoj radnoj grupi na razmatranje – kazao je Ćuzulan.

On je dodao da je cilj novog strateškog okvira organizirati modernu javnu upravu na sva četiri nivoa vlasti, koja će osigurati i poštivati principe na kojima počiva funkcioniranje javne uprave u Evropskoj uniji i doprinijeti uspješnom procesu pridruživanja i pristupanja, te osigurati poštivanje javnog interesa i kvalitetno zadovoljenje potreba građana i privrednih subjekata.

Učešće građana u procesu donošenja politika samo je jedan od načela i Partnerstva za otvorenu vlast (OGP), multilateralne inicijative kojoj je BiH pristupila još krajem 2014. godine.

Ured koordinatora za reformu javne uprave, zajedno s Ministarstvom pravde BiH, pruža administrativnu i tehničku podršku Savjetodavnom vijeću za implementaciju ove inicijative u BiH.

Koordinator za reformu javne uprave upozorava da bi BiH uskoro mogla biti proglašena kao neaktivna članica OGP, jer od 2014. godine nije izradila ni jedan akcioni plan.

– Savjet ministara BiH je krajem prošle godine donio odluku o formiranju Savjetodavnog vijeća kojeg čine predstavnici Savjeta ministara BiH, vlada entiteta i vlade Brčko distrikta BiH. Ovo tijelo ima savjetodavnu i koordinacijsku ulogu s ciljem podsticanja transparentnosti i otvorenosti organa javne uprave, te uključivanja građana i organizacija civilnog društva u oblikovanje javnih politika u skladu s inicijativom “Partnerstvo za otvorenu vlast”. Svi nivoi vlasti, osim Republike Srpske, imenovali su svoje članove, ali Savjetodavno vijeće se nikada nije ni sastalo zbog neimenovanja predstavnika iz Republike Srpske – rekao je koordinator za reformu javne uprave.

Po njegovim riječima, glavni zadatak Savjetodavnog vijeća je da pripremi prijedlog Okvirnog akcionog plana za implementiranje inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ kojeg čine: Akcioni plan Vijeća ministara BiH, Akcioni plan Vlade Republike Srpske, Akcioni plan Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Akcioni plan Vlade Brčko distrikta BiH, a koji prije dostavljanja Savjetodavnom vijeću moraju biti dostavljeni na usvajanje nadležnim vladama i Vijeću ministara BiH.

On je naglasio da je Ministarstvo pravde BiH krajem oktobra uputilo informaciju Savjetu ministara BiH na razmatranje zajedno sa zaključcima, ali da je Savjet ministara BiH do danas nije razmatrao na sjednici.

– Ovim se stvara mogućnost da se Bosna i Hercegovina, kao zemlja članica Inicijative, proglasi neaktivnom zemljom i stavi na listu zemalja članica Inicijative koje nisu podnijele Akcioni plan u predviđenom roku, nakon čega je status „aktivne zemlje“ moguće aktivirati isključivo podnošenjem Akcionog plana u skladu s pravilima Inicijative. Kako nam se ne bi dogodila situacija kao sa Crnom Gorom, koja je ljetos proglašena neaktivnom članicom, potrebno je hitno poduzeti dalje korake kako bi se pripremio Okvirni akcioni plan za BiH – dodao je Ćuzulan.

Cilj OGP-a je promocija transparentnosti, odgovornosti i učešća građana u procesu odlučivanja. Inicijativa je osnovana 20. septembra 2011. godine na prijedlog tadašnjeg američkog predsjednika Baraka Obame. U Inicijativi učestvuje 75 zemalja svijeta. (Izvor: Fokus.ba)