Eksperti Ureda koordinatora za reformu javne uprave uz podršku njemačkog GIZ-a i Ambasade Velike Britanije u toku ove sedmice će pružiti podršku Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) i Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću, i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona u implementaciji Zajedničkog okvira za procjenu (CAF).

Podsjećamo, ove aktivnosti se provode u okviru implementacije „Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine“ koji je usvojilo Vijeća ministara BiH na sjednici održanoj 08.02.2017.godine.