Kenan Avdagić i Staša Sihrovski, predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i CAF korespodenti borave u studijskoj posjeti Talinu, gdje se održava CAF sastanak radne grupe.

Teme sastanka su aktualne za BiH: procedura vanjske procjene zrelosti institucije, izrada novih CAF smjernica za implementaciju, te CAF i izazovi javnog sektora u Estoniji.

Imajući u vidu dosadašnje rezultate koji pokazuju visoku motiviranost obučenih CAF trenera/-ica za pružanjem mentorske podrške drugim institucijama u implementaciji upravljanja kvalitetom kroz CAF, te sve veći broj institucija koje uz pomoć ovog modela ispunjavaju zacrtane ciljeve, poštuju zakonske obaveze te SIGMA principe za reformu javne uprave, predstavnici BiH iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave su pozvani da daju stručni doprinos na CAF radnom sastanku u Tallinu.

Podsjećanja radi, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zaključkom od 08.02.2017.godine dalo zeleno svjetlo Uredu koordinatora za reformu javne uprave, Agenciji za državnu službu BiH i Institutu za standardizaciju BiH da samostalno, ali i kroz saradnju s GIZ Programom jačanja javnih institucija u BiH implementiraju Operativni plan upravljanja kvalitetom u institucije BiH 2016-2018.

CAF (eng.Common Assessment Framework) je model upravljanja kvalitetom, izrađen od javne uprave za javnu upravu. Europski koncept stalnog unapređenja javnog sektora ima za cilj efektino i efikasno strukturisanje obaveza i aktivnosti institucija javne uprave kako bi institucionalni korisnici, ali i građani kao krajnji korisnici, imali povjerenje u javnu upravu te korist od njenog rada.

Uz pomoć principa upravljanja kvalitetom koji se između ostalog odnose na ulogu i odgovornost rukovodstva, te uključenost svih zaposlenika i motivacijom zaposlenika za stalnim unapređenjem, institucije putem samo-procjene razvijaju planove  unapređenja, uz analizu očekivanja svih korisnika.

Više o upravljanju kvalitetom, CAF smjernicama, ISO 9001 smjernicama i mjestima podrške pri implementaciji: http://parco.gov.ba/upravljanje-kvalitetom/.