Poštovani čitaoci i čitateljke,

Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine pokrenuo je projekt “Javno privatno partnerstvo”, kojemu je cilj približiti koncept javno-privatnog partnerstva široj stručnoj javnosti.

Projekt je finansiran iz sredstava Fonda za reformu javne uprave, a jedan od osnovnih zadataka je uspostavljanje funkcionalnog okruženja za JPP kroz provođenje neophodnih regulatornih intervencija u skladu sa evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama te, gdje je to potrebno, podržati uspostavljanje odgovarajućih institucionalnih rješenja.

Bosna i Hercegovina nema veliko iskustvo u realizaciji projekata JPP. Zakonski okvir postoji, ali obuhvata 12 zakona. Činjenica je da je ovaj ovako složen pravni okvir uslovljen i složenim ustavnim uređenjem BiH. Da bi se postigao napredak u realizaciji projekata JPP-a, potrebno je zaokružiti ovaj pravni okvir te ažurirati pojedina zakonodavna rješenja. To je praćeno nepostojanjem plana razvoja ove oblasti, a institucije nemaju ni ekspertskih znanja koje bi unaprijedile proces pripreme ovih složenih projekata.

Stoga, regionalni i bosanskohercegovački eksperti, zajedno sa predstavnicima vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, sada rade na razvoju i harmonizaciji zakonodavstva u oblasti JPP-a, obuci i izgradnji kapaciteta organa uprave za provođenje projekata JPP-a, te obuci privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru koncepta JPP-a. Pored toga, tu je i edukacija šire javnosti o prednostima koje donose projekti JPP-a.

Prema podacima Evropskog ekspertskog centra za javno-privatno partnerstvo (EPEC) samo u 2015. godini u Evropi su zaključeni projekti javno-privatnog partnerstva u vrijednosti od 15,6 milijardi eura. No, tek odnedavno, politike i prakse JPP-a privlače sve veću pažnju institucija i poslovnog sektora u BiH.

JPP se može posmatrati kao vid proaktivnijeg pristupa u donošenju odluka od javnog značaja.

Po definiciji, javno-privatno partnerstvo predstavlja dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji podrazumijeva pružanje javnih usluga ili zadovoljenje javnog interesa, odnosno javne potrebe, putem zajedničkih projekata.

JPP može poslužiti kao efikasno sredstvo ili alat za rješavanje problema finansijskog deficita kod izgradnje ili održavanja neophodne javne ili društvene infrastrukture, bez izlaganja državnog ili opštinskih budžeta dodatnim opterećenjima. Dobro odabrane javne investicije, realizovane putem javno-privatnog partnerstva, doprinose ostvarenje ekonomskog rasta i razvoja zemlje.

Javno-privatno partnerstvo je rješenje koje ima više prednosti. Odgovorno i stručno korišćenje ovakvog rješenja može pokrenuti značajne investicione cikluse. Javno-privatna partnerstva se smatraju i inovativnom metodom, korištenom od strane javnog sektora za ugovore sa privatnim sektorom koji donosi svoj kapital i svoje vještine kako bi isporučio projekat na vrijeme, u predviđenom budžetskom okviru.

JPP se može koristiti kao model za modernizaciju postojeće infrastrukture i javnih usluga, ali i preduzimanja novih investicija. U pojedinim slučajevima, JPP uključuje finansiranje, nacrt, konstrukciju, obnovu, eksploataciju i/ili održavanje infrastrukturne imovine.

U drugim slučajevima, pak, ono uključuje pružanje različitih usluga koje tradicionalno pružaju javne institucije.

Za razliku od uobičajenih pristupa u odnosima javno-privatno, model JPP-a nudi jedinstvene pristupe kojima se određeni nizovi aktivnosti postavljaju kao „paket-aranžman”, odnosno jedan ciklus JPP-a podrazumijeva fazu utvrđivanja potreba, preko formulisanja budžeta, izrade projekta, pokretanja inicijative, raspodjele rizika, podjele profita i upravljanja procesima pa sve do ostvarenja više ekonomske vrijednosti i u poslovnom sektoru i u javnim institucijama i zajednicama.

Glavni korisnici projekta”Javno privatno partnerstvo” su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Relevantne institucije su imenovale Implementacijski tim koji je zadužen za praćenje aktivnosti, davanje saglasnosti za sve projektne aktivnosti prema javnosti, te odobravanje rezultata projekta.

Implementacijski tim se sastoji od po dva člana sa tri nivoa vlasti. U ime Republike Srpske to su Radmila Mihić (pomoćnica ministra finansija RS, Resor za upravljanje investicijama) i Miloš Anđić (viši stručni saradnik za projekte JPP-a, Resor za upravljanje investicijama), u ime Federacije BiH Vedad Nezirić (šef Odsjeka za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj, Federalno ministarstvo finansija) i Jasmina Pašić (pomoćnica federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije, Sektor za pravne, finansijske i opće poslove), te u ime Brčko distrikta BiH Slavica Živanović (pomoćnica koordinatora za privredna i fiskalna pitanja pri Uredu koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH) i Danijel Glišić (viši stručni saradnik za promociju investicija i podsticaj razvoja,  Odjel za privredni razvoj, Vlada Brčko distrikta BiH).

Partneri u realizaciji projekta “Javno-privatno partnerstvo” su: AMAX bmr d.o.o. Sarajevo, BIČAKČIĆ d.o.o. Sarajevo, PAGE d.o.o. Istočno Sarajevo i NACIONALNI KONSULTANT ZA JAVNE NABAVKE d.o.o. Sofija, Bugarska.

Nosilac Konzorcija, AMAX bmr d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u konsaltingu, izdavaštvu, kao i organizaciji seminara i obuka. Bičakčić d.o.o., firma za projektovanje, inženjering i konsalting, također posjeduje kvalitetne reference u oblasti provođenja sličnih projekata. Nacionalni konsultant za javne nabavke iz Sofije je jedna od vodećih firmi u Bugarskoj u provođenju projekata koje finansira EU, te predstavlja značajan faktor u oblasti javnih nabavki u pogledu savjetovanja i pružanja konsultantskih usluga. Page d.o.o. je partner zadužen za obezbjeđivanje tehničkih resursa, kao i za upravljanje administrativnim poslovima i osobljem.

Više informacija o projektu možete pronaći na www.javnoprivatnopartnerstvo.ba