Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u četvrtak, 13.07.2017. godine u Banja Luci, u prostorijama Ministarstva finansija RS, Trg RS 1, 14 sprat (sala za sastanke)  sa početkom u 12 sati.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 13.07.2017. godine
  2. Ažuriranje liste projekata iz reformske oblasti Javne finansije u skladu sa Revidiranim  AP1 i  utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2017. godinu
  3. Dalji koraci na razvoju projekta „Uvođenje funkcije trezora u opštinama u FBiH i unapređenje funkcije trezora u opštinama/gradovima Republike Srpske“
  4. Informacija o projektu „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH“
  5. Informacija o projektu „Javno privatno partnerstvo“
  6. Razno.