Naučno-stručna konferencija “Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini – prioriteti i izazovi” održana je danas na Fakultetu za upravu – pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu.

Skupu su prisustvovali eminentni učesnici iz akademske zajednice, predvođeni rektorom, prorektorom i profesorima Univerziteta u Sarajevu, te rukovodioci i njihovi najodgovorniji saradnici svih relevantnih institucija iz oblasti reforme javne uprave: Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, Regionalne škole za javnu upravu iz Crne Gore, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva pravde KS, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za državnu službu FBiH, Ustavnog suda FBiH, predstavništva njemačkog GIZ-a u Sarajevu, Transparency International BiH, Centara civilnih inicijativa i nekoliko jedinica lokalne samouprave.

Reforma javne uprave jedan je od ključnih uvjeta i pokretača evropskih integracija BiH i preduvjet kvalitetnije regulacije ukupnog društvenog razvoja.

Na konferenciji je istaknuto da bez valjane javne uprave nije moguće BiH učiniti kompetitivnom u procesima evropskih integracija.

Hitno je potrebna snažna i jasna politička podrška kako bi se finalizirao novi Strateški okvir za reformu javne uprave i implementirao na svim nivoima složene ustavne strukture vlasti. Za to je, pored organizacijske reforme, vrlo važno i jasno definisanje i reforma sistema javnih službenika u cjelosti, sa naglaskom na državnu službu. Takav sistem bi slijedio funkcionalne evropske standarde i prakse implementirane u našem reformisanom zakonovastvu, sa naglaskom na depolitizaciju javne uprave i favoriziranje izvrsnosti u vršenju javnih poslova.

Konačno, modernizacija i racionalizacija procesnih zakona bi bili važan alat takve reformisane službe.

Naučni i stručni radovi i zaključci sa konferencije, objedinjeni u tematskom izdanju naučnog časopisa “Uprava'”, važna su vodilja u trenutku pripreme ključnih strateških i zakonskih akata iz oblasti reforme javne uprave i davanja odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

(Izvor:Avaz)