Pres konferencija o aktivnostima na implementaciji projekta Javno-privatnog partnerstva u BiH bit će održana danas u Banjaluci, zgrada Vlade RS, s početkom u 11.00 sati. 

Osnovni zadatak projekta je uspostavljanje funkcionalnog sistema za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama. Glavni korisnici projekta su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Projekat se finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Na press konferenciji će bosanskohercegovački eksperti, zajedno sa predstavnicima vlada Federacije BiH i Republike Srpske, predstaviti analizu postojećeg zakonskog okvira, aktivnosti na harmonizaciji zakonodavstva u oblasti javno-privatnog partnerstva, te najaviti naredne korake koji se tiču obuke i izgradnje kapaciteta organa javne uprave za provođenje projekta JPP.