Predstavnici Svjetske banke u posjeti Uredu koordinatora za reformu javne uprave

01/11/2016

Predstavnici Svjetske banke u BiH jučer su posjetili Ured koordinatora za reformu javne uprave gdje su sa Draganom Ćuzulanom , koordinatorom za RJU i njegovim saradnicima razgovarali o aktivnostima na pripremi izrade novog strateškog okvira. Zahid Hasnain, specijalista za javni sektor u Svjetskoj banci informisao je prisutne o podršci koju će Svjetska banka pružiti BiH […]

Institucije zajedno u borbi protiv korupcije

01/11/2016

Danas je u Sarajevu u organizaciji ZAMM Media Consulting kao implementatora, te Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH kao ugovornog organa, predstavljen projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“. Realizacijom projekta osigurat će se podrška reformi javne uprave u BiH kroz izgradnju kapaciteta zaposlenih u organima državne službe/uprave […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts