U organizaciji OECD/SIGMA  i Ureda koordinatora za reformu javne uprave danas i jučer su u Sarajevu održane radionice za predstavnike tematskih radnih grupa za izradu novog strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH o  određivanju prioriteta za razvoj nove strategije u oblastima Razvoj politika i koordinacija, Javna služba i upravljanje ljudskim resursima, Pružanje usluga, Odgovornost i Upravljanje javnim finansijama.

Na radionicama su prezentirani nalazi upitnika o određivanju prioriteta u reformi javne uprave, a  na koji su predstavnici institucija uprave u BiH u ranijem periodu odgovarali. Upitnike je kreirala OECD/SIGMA.

Radionice predstavljaju nastavak započetih aktivnosti na pripremi novog strateškog okvira.