Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Zdravko Miovčić, direktor Agencije za razvoj preduzeća Eda iz Banja Luke potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o uvođenju metodologije budžeta za građane.

Osnovni cilj Memoranduma je definisanje međusobne saradnje na pripremi i predstavljanju godišnjeg budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u formi budžeta za građane, kao pokaznog i podsticajnog primjera za druge institucije na državnom nivou. U BiH neposredno učešće građana u izrade budžeta nije zakonom defnisano pa samim tim ni izrada ovakvog jednog vodiča nije zakonska obaveza. Uključivanjem u međunarodnu inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast, BiH se dodatno obavezala na definisanje konkretnih mjera i djelovanje u oblastima transparentnosti, osnaživanja učešća građana u vlasti i uvođenja novih tehnologija koje čine javnu upravu što efikasnijom.

„Samo otvorenost budžetskog procesa i jasno i razumljivo izvještavanje o prikupljanju i potrošnji javnog novca može osigurati uključenje aktivnih građana u budžetske procese i povećanje povjerenja javnosti prema organima vlasti. Otvoreni budžet štiti od rasipanja, prevare i zloupotrebe.“, istakao je Ćuzulan. On je dodao da je Ured koordinatora za reformu javne uprave učinio javnosti dostupnim, posredstvom web stranice, sve budžetske dokumente. Međutim, naglasio je, da su u dokumentima predstavljeni kompleksni budžetski podaci koji su teško razumljivi širokoj populaciji zbog svoje kompleksnosti i upotrebe tehničkih termina iz ove oblasti.  

Direktor Eda-e naglasio je zadovoljstvo nastavkom saradnje sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave te istakao da Eda ima iskustvo u izradi metodologije za uvođenje budžeta za građane u nekoliko lokalnih zajednica.    

„Vjerujem da ćemo na ovaj način približiti javnosti na koji način Ured koordinatora za reformu javne uprave planira i troši sredstva iz budžeta institucija BiH. Zadovoljstvo mi je da je Ured koordinatora, u čijoj je nadležnosti koordinacija reforme javne uprave, prva institucija na državnom nivou koja je pokazala interes za izradu ovog dokumenta“, kazao je Miovčić. Eda je izradu metodologije i vodiča za građane kroz budžet institucija BiH ponudila i Ministarstvu finasija BiH od kojeg očekuje povratne informacije.

Vodič kroz budžet Ureda koordinatora za reformu javne uprave bit će dostupan javnosti do kraja aprila naredne godine, kako je to Memorandumom i definisano.  Izradu metodologije i budžeta za građane finansira Fond otvoreno društvo BiH.