Radionica o pripremnim aktivnostima na izradi novog strateškog okvira održana je u četvrtak u hotelu Europa u Sarajevu, u organizaciji projektnog tima Lucid Linx a pod pokroviteljstvom britanskog GGF (Good Governance Fund).

Učesnici radionice su bili koordinatori za RJU svih nivoa vlasti, predstavnici donatora (Delegacije evropske unije BiH, njemačkog GIZ-a, i Ambasade Velike Britanije), zaposleni iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave te eksperti projektnog tima Suad Musić, i Amila Mujčinović.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave naglasio je važnost razmjene informacija među učesnicima na pripremi novog strateškog okvira te informisao učesnike da je Ured koordinatora pripremio za Vijeće ministara informaciju o aktivnostima koje Ured vodi.

Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave FBIH kazala je da je Vlada FBiH na nedavno održanoj sjednici podržala Ured koordinatora u pripremi nove strategije reforme javne uprave te da je zadužila predstavnike struktura za reformu javne uprave sa nivoa Federacije BiH da daju puni doprinos u aktivnostima pripreme novog strateškog okvira za reformu javne uprave, kako bi bio osiguran kvalitetan nastavak reforme javne uprave i približavanje uprave u BiH zahtjevima procesa pristupanja Evropskoj uniji i njenim standardima i praksama.

Stojanka Ćulibrk, koordinatorica iz Republike Srpske informisala je učesnike radionice da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS dostavilo Vladi RS na razmatranje informaciju o budućim aktivnostima na polju RJU, dok je koordinator iz Brčko distrikta BiH kazao da bi Vlada BDBiH uskoro mogla održati sjednicu na kojoj će također biti razmatrana informacija o predstojećim aktivnostima u oblasti reforme javne uprave.   

Suad Musić, ekspert projektnog tima govorio je o pripremljenim dokumentima koji će poslužiti radnim grupama, kada one budu formirane, kao radni dokumenti za pripremu novog strateškog okvira. Radi se o internoj analizi provedbe Strategije reforme javne uprave, Metodološkim smjernicama za provedbu Operativnog plana i dokumentu- Reforma javne uprave u funkciji evropskih integracija i ekonomskog razvoja.

U narednom periodu očekuje se da Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i Brčko distrikta BiH imenuju predstavnike za učešće u radu radnih grupa kao i početak njihovog rada.