Termin polaganja stručnog ispita

14/03/2016

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave 1/02 Stručni saradnik za nadgledanje    TERMIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Stručni ispit će se održati dana 15. marta 2016. godine sa početkom u 10:00 sati za kandidate koji su se prijavili za poziciju 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave, a […]

Termin polaganja javnog ispita

07/03/2016

  Radna mjesta za koja je raspisan konkurs: 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave 1/02 Stručni saradnik za nadgledanje ________________________________________  TERMIN POLAGANJA JAVNOG ISPITA Datum polaganja javnog ispita: 10.03.2016 godine (četvrtak) Mjesto polaganja: zgrada Prijateljstva između Grčke i BiH (sala za testiranje, suteren) Trg BiH broj 3, Sarajevo. I grupa: 12,00 – 12,30 sati […]

Sastanak NT za oblast Institucionalna komunikacija

04/03/2016

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u  petak, 04.03.2016. u 13:00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, Sarajevo.   Predloženi dnevni red: Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a Informisanje o statusu projekata u proceduri javne nabavke ″Obuka službenika za odnose s javnošću/informisanje – faza […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts