Koordinator za reformu javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan i predstavnik konzorcija firmi NET-PRO d.o.o. Brčko i EKSA d.o.o. Sarajevo Zlatan Mulabegović potpisali su u ponedjeljak u Sarajevu ugovor o implementaciji projekta "Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“.

Projektom „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“ će biti pružene usluge obuka za 1780 zaposlenih u organima državne službe/uprave, kao i  zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poslove iz nadležnosti organa uprave (matične evidencije, oblast socijalne zaštite, oblast boračko invalidske zaštite) za primjenu i informacionih tehnologija i korištenje računara po standardiziranom programu obuke i verifikacije stečenih znanja, koji osigurava sticanje  certifikata za informatičku pismenost koji je priznat na evropskom, odnosno međunarodnom nivou. Od navedenog broja osoba koje će proći obuku, 380  državnih službenika/zaposlenih će biti obučeno sa nivoa institucija BiH, po 600 državnih službenika/zaposlenih sa nivoa entiteta, te 200 sa nivoa Brčko distrikta BiH.

Koordinator za reformu javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan je kazao da su ranije imali sličan projekt koji je završen, a obuhvatao je 2.400 državnih službenika.

– Ovim ugovorom danas otvaramo drugu fazu tog projekta. Ona obuhvata 1.780 zaposlenih u organima državne uprave na svim nivoima – naveo je Ćuzulan.

Istaknuo je da je neophodan kontinuiran rad na IT opismenjavanju službenika, te da da su to aktivnosti koje proizilaze i iz Strategije te iz revidiranih akcionih planova.

Strategijom reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (2006‐2014) prepoznata je potreba, a kroz njenu operacionalizaciju putem Revidiranog  akcionog plana 1 date su konkretnije mjere za organizovanje obuka u oblasti primjene informacionih tehnologija, te standardizovanja nivoa znanja u toj oblasti u javnoj upravi. Također, Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, Bosna i Hercegovina se obavezala da će u skladu sa zahtjevima Europskog partnerstva, između ostalog,  jačati institucionalne kapacitete i provoditi stalne obuke.

– Ono čemu težimo jeste standardizacija informatičke osposobljenosti službenika, s obzirom  na to da još nemamo definirane standarde u BiH, u skladu sa standardima koji postoje u razvijenim zemljama gdje se informatička pismenost mjeri brojem certifikovanih osoba – naveo je Ćuzulan.

Po njegovim riječima, vrijednost projekta je 721.041,75 KM, s PDV-om. 

Predstavnik konzorcija firmi NET-PRO d.o.o. Brčko i EKSA d.o.o. Sarajevo Zlatan Mulabegović je ocijenio da je ovo dobar vid standardizacije znanja iz informatičke oblasti zaposlenih u državnoj upravi.

Kazao je da očekuju jako uspješnu implementaciju projekta.