Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, na sjednici održanoj danas u Sarajevu, između ostalog, donijelo je  Uputstvo o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH, koje  u postupnosti slijedi praksu zemalja Evropske unije.  

Uputstvom su propisani proces i instrumenti za izradu srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine, kao i praćenje i izvještavanje njihovog provođenja.

Prvi srednjoročni program rada Vijeća ministara izradit će se 2015. godine za period 2016 – 2018. godine, i od tada će se svake godine pripremati novi za naredni trogodišnji period. Na osnovu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara izrađuju se srednjoročni planovi rada institucija BiH za trogodišnji period.