Agencija za ravnopravnost spolova BiH uz podršku Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PS Parlamentarne skupštine i Misije OSCE u BiH, organizovala je danas konferenciju „Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti“ u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Konferencija je održana u okviru sedmice ravnopravnosti spolova, koja se već tradicionalno obilježava svake godine u BiH, tokom koje se sagledavaju rezultati i problemi u jačanju uloge žene i sprečavanje svih oblika diskriminacije zasnovane na spolu.

Cilj konferencije bio je ukazati na koncept ljudske sigurnosti, koji počiva na činjenici da sigurnost ne znači samo zaštitu države ili institucije već i indvidua ili grupa od straha, prijetnji i nasilja, te drugih oblika ugrožavanja sigurnosti sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Jedan od uvodničara konferencije, ambasador Švedske u BiH Fredrik Schiller upozorio je na fizičko i seksualno nasilje nad ženama te dodao da 27 djevojčica u svakoj minuti bude prisiljeno na preranu udaju. Prema njegovim riječima, žene su još uvijek manje plaćene u odnosu na muškarce, a na globalnom novu svega 22 posto žena je u zakonodavnoj vlasti, odnosno u parlamentima.  

„Samo kroz aktivno učešće žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti možemo da promijenimo naše planove“, rekao je ambasador i dodao da ga „raduje činjenica što je bh. budžet rodno odgovoran, a i dio je akcionog plana“.

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije istakla je su ciljevi  za unaprjeđenje sigurnosti građana i građanki – postavljeni kroz prizmu ravnopravnosti spolova – potpuno kompatibilni i uklapaju se u druge strategije i akcione planove za postizanje veće ravnopravnosti spolova u BiH, a prije svega u prioritetne oblasti Gender akcionog  plana, kao što su: prevencija i borba protiv nasilja nad ženama i u porodici, politička participacija i donošenje odluka, te ekonomsko osnaživanje žena kao preduslov za unaprijeđenje svih drugih oblika sigurnosti žena.

Na konferenciji su, između ostalih, govorili: Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Maureen Cormack, ambasadorica SAD-a u BiH, Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH te Alexander Chuplygin, viši predstavnik šefa Misije OSCE-a u BiH.