Banja Luka: Danas je zvanično počela javna informativna kampanja koja za cilj ima promociju Agencije za javne nabavke BiH, odnosno promociju njenih usluga i elektronskih servisa. Kampanju finansira Vlada Savezne republike Njemačke putem njemačke vladine organizacije GIZ u okviru programa jačanja javnih institucija.

Kampanja će trajati tokom narednih šest mjeseci i biće provedena putem vanjskih oglasnih površina te štampanih i elektronskih medija sa ciljem da se prije svega promovišu elektronski servisi koje nudi Agencija za javne nabavke BiH a potom i ostali benefiti koje Agencija nudi korisnicima svojih usluga.

Samoj Kampanji prethodilo je obimno istraživanje kako bi se identifikovale ciljane javnosti i njihove potrebe sa namjerom da kampanja postigne maksimalni efekat i tom prilikom je ustanovljen visok stepen zadovoljstva kod ispitanika koji su imali priliku da se upoznaju sa radom Agencije, saopštila je stručni saradnik za normativno pravne poslove gospođa Desanka Ćirić iz Filijale Agencije u Banja Luci.

Elektronski servisi, koji se mogu pronaći na internet stranici Agencije http://www.javnenabavke.ba/  sastoje se od servisa za objavu i pretragu obavještenja o javnim nabavkama – Portal javnih nabavki i Registar ugovornih organa i ponuđača, a koji su na raspolaganju ugovornim organima, ponuđačima, te na kraju svim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini. Kako je istakla gospođa Đinita Fočo, direktor Agencije za Javne nabavke BiH praćenje postupaka javnih nabavki umnogome je ubrzano:

"Korištenjem ovih servisa umnogome se olakšava praćenje postupaka javnih nabavki. Ugovorni organi više od dvije godine vrše  on-line objavu obavještenja o javnim nabavkama ( a od 01.09. 2013. godine to je jedini mogući način objave) i dostavu izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki, a što im omogućava evidenciju o njihovim postupcima te generisanje različitih statističkih izvještaja. Benefit korištenja ovih servisa je taj da se proces praćenja i objave postupaka javnih nabavki umnogome ubrzava.

Ova praksa, koja je i zakonski obavezna za sve ugovorne organe, već duže vrijeme je u upotrebi u svim zemljama Evropske unije i na osnovu vrlo pozitivnih iskustava implementirana je i u zemljama okruženja. Međutim, ono što izdvaja Bosnu i Herecegovinu jeste Registar ugovornih organa i ponuđača sa kojim se možemo pohvaliti i istaći da smo prvi u regionu koji su pokrenuli ovaj elektronski servis."

Registar je u suštini web aplikacija, čije korištenje je potpuno besplatno i koja predstavlja odličan način za ponuđače ali i ostale privredne subjekte koji ne učestvuju u javnim nabavkama, da besplatno reklamiraju svoje proizvode i usluge dodala je gospođa Fočo koja je izrazila zahvalnost Vladi Savezne republike Njemačke na pomoći koju u tom pravcu pruža i svakako zahvalnost kancelariji GIZ-a u Bosni i Hercegovini koja direktno pruža podršku Agenciji za javne nabavke BiH.