U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencija – SERDA, Ministarstva pravde BIH i TACSO-projekta, 28. februara 2012. godine je održan info dan o mogućnostima učešća u programu Europa za građane.

SERDA već nekoliko godina radi na jačanju sopstvenih kapaciteta, ali i kapaciteta svojih osnivača (Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i lokalnih zajednica SMR) u cilju osposobljavanja za bolje korištenje europskih fondova. Tako je i današnji info dan organiziran kako bi potencijalnim aplikantima sa područja Sarajevske makroegiji predstavili program Europa za građane.

Program Evropa za građane je program Europske unije čiji je cilj aktivno europsko građanstvo i pružanje podrške uključivanju građana u proces europskih integracija. Pravo učešća u programu imaju organi lokalne vlasti, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, obrazovne institucije…. Ukupan budžet programa za period 2007-2013 iznosi 215 miliona eura.

Ovo je jedan od najednostavnijih programa Zajednice i predstavlja dobru osnovu i iskustvo za sve one koji žele pripremati projekte i koristiti fondove EU, posebno fondove koji će nam biti na raspolaganju u trenutku kada naša zemlja dobije status kandidata i postane član EU.

 

Očekuje se potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s Europskom komisijom, koji je na završnom usuglašavanju i time će potencijalni korisnici iz BiH moći aplicirati na otvorene pozive od strane Europske komisije.

Više informacija možete pronaći na web stranici SERDA-e.