SIGMA – zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) – igra izuzetno značajnu ulogu u procesima reforme javne uprave u zemljama Jugoistočne Evrope. Kroz tehničku i savjetodavnu pomoć, SIGMA je uključena i u proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Bitna komponenta pomoći SIGMA-e ogleda se i u velikom broju pripremljenih analiza, istraživanja, publikacija i drugih dokumenata koji se bave određenim problemima i pitanjima unutar uprave.

U tom smislu, najvažnija područja djelovanja SIGMA-e su:

 

  • Pravni okvir, državna služba, administracija,pravosudni sistem i integritet;
  • Interna i eksterna revizija i finansijska kontrola;
  • Javne nabavke;
  • Regulatorni sistemi i sistemi za donošenje politika.

U ovoj godini SIGMA je objavila zbirku dokumenata (Collection of papers) koja sadrži istraživanja, analize, studije i izvještaje koji tretiraju problematiku unutar četiri pomenute oblasti djelovanja.

Collection of SIGMA papers

Pomenuta zbirka dokumenata predstavlja seriju specijaliziranih izvještaja objavljenih u okviru aktivnosti SIGMA provedenih u saradnji sa korisnicima. Poseban fokus ovih dokumenata je na specifičnim pitanjima uprave i menadžmenta.

Ove dokumente možete pogledati i preuzeti ovdje . Publikacije dostupne na srpskom, hrvaskom i bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje .

Ukoliko želite dobiti kopiju SIGMA DVD sa odabranim publikacijama za 2010. godinu, zehtjev možete poslati na sigmaweb@oecd.org .

O SIGMA

Ova zajednička inicijativa EU i OECD prvi put pokrenuta je 1992. godine u okviru PHARE programa, sa ciljem potpore reformi javne uprave u 5 Centralnoevropskih zemalja. Paralelno sa razvojem procesa stabilizacije i pridruživanja, i pomoć SIGMA-e se proširivala i na druge zemlje, uključujući svih deset država iz proširenja EU 2004, kao i dvije iz proširenja 2007. godine.

U 2010. godini, SIGMA je radila sa 4 zemlje kandidata (Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Turska) i 4 zemlje potencijalna kandidata (Bosna i Hercegovina, Albanija, Srbija i Kosovo pod rezolucijom UN 1244/99).

SIGMA je odjel OECD Direktorata za Javnu upravu i teritorijani razvoj, te razvija i koristi njegovu ekspertizu kao i mrežu eksperata za menadžment u javnom sektoru kao i mreže donosilaca odluka u zemljama članicama OECD.

SIGMA koordinira svoje aktivnosti sa Generalnim Direktoratima Evropske komisije, uključujući  i Direktorate za budžet, unutrašnje tržište i usluge, te sa posebnim tijelima kao što su Evropska kancelarija za spriječavanje prevara (OLAF) i Evropski sud revizora (ECA).

Više informacija moguće je pronaći na zvaničnoj web stranici SIGMA