„Želim izraziti zahvalnost što je uspješno realizirana prva faza projekta „Razvoj kapaciteta za strateško planiranje“ koji je proizašao iz Strategije za reformu javne uprave i koji pruža podršku uvođenju evropskih standarda u Bosni i Hercegovini , omogućavajući  organima uprave odnosno ministarstvima da razviju organizacione, metodološke ali i kapacitete ljudskih resursa za strateško planiranje, razvoj javih politika i upravljanje javnim finansijama kako bi se osiguralo kvalitetnije pružanje javnih usluga. Realizacijom ovog projekta direktno se implementiraju mjere iz Akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave i zadovoljstvo mi je što je Ured koordinatora za reformu javne uprave koji je jedan od partnera ovog projekta, kroz upravni odbor projekta, pratio implementaciju i usmjeravao projekat ka realizaciji ciljeva Strategije te o tome redovno izvještavao Vijeće ministara BiH.“, izjavila je Semiha Borovac, koordinator za reformu javne uprave u BiH  na završnoj ceremoniji koja je održana u utorak, 24. maja 2011. godine u hotelu Evropa povodom završetka implementacije I faze ovog projekta.

Cilj projekta je bio jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politike koji je omogućio da obuku prođe oko 300 služebenika koji će u budućnosti raditi na izradi strateških planova i razvoju politika,  te je proizveo konkretan set dokumenata sa novom metodologijom iz oblasti strateškog planiranja i razvoja politika obezbijedivši regulatorni okvir koji osigurava da se ova metodologija primjenjuje. Dovipogodišnji program bio je usmjeren na jačanje kapaciteta institucija javne uprave u odabranim sektorima, na polju strateškog planiranja, razvoja javnih politika i programskog budžetiranja.

Projekat koji je počeo u januaru 2009. godine koštao je 2,5 miliona dolara, a finansiran je od strane UN-a, Kraljevine Holandije, Kraljevine Norveške i Evropske komisije.

Korisnici projekta bili su sektori za energetiku, rad i zapošljavanje, razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivredu i socijalnu zaštitu i transport  u 13 ministarstava, od kojih su 3 na državnom nivou i 5 na u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.

„Imajući u vidu kompleksnost reformi koje su pokrenute ovim projektom i pored toga što je implementacija trajala 2,5 godine, projektom je obuhvaćeno 13 ministarstava što je statistički približno jedni trećini ministarstava na ovim nivoima, još uvijek ne možemo reći da generalno na nivou Vijeća ministara BiH, odnosno vlada entiteta imamo kritičnu masu obučenih državnih službenika i uspostavljenu organizacionu strukturu koja može podržati primjenu nove metodologije strateškog planiranja i razvoja javnih politika“, dodala je gđa. Borovac te pozvala sve potencijalne donatore da podrže nastavak implementacije ovog projekta kojim se direktno implementiraju mjere iz Akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave.

U svom obraćanju prisutnima gđa. Borovac je čestitala Vladi Federacije BiH koja je prema njenim riječima „napravila hrabar iskorak usvojivši uredbe kojima se institucionaliziraju metodologije za strateško planiranje i razvoj javnih politika „ te pozvala i ostale korisnike projekta da učine dodatni napor kada je riječ o donošenju akata kojima se institucionalizira metodologija za strateško planiranje i razvoj javnih politika.

Pored gđe. Borovac prisutnima na završnoj ceremoniji projekta obratili su se još i Arlette Srtojanović, prgramska menadžerica projekta kao i predstavnici korisnika projekta: Edin Salihagić, šef  Odsjeka finansija Ministarstva civilnih poslova BiH, Faketa Begović, sekretar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Federacije BiH i Zoran Stjepanović iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske kao i Nj.E. Sweder van Voorst tot Voorst, ambasador Kraljevine Holandije u BiH, Johann Hesse, vršilac dužnosti šefa Operacija Delegacije EU u BiH, Christina Ovestad Eikeland, zamjenica šefa misije Ambasade Kraljevine Norveške u BiH te rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Yuris Afanasiev.

Prema njegovim riječima, 13 ministarstava na državnom i entitetskim nivoima, učestvovalo u programu. Obučeno je 300 službenika i usvojena 22 strateška dokumenta. Međutim, on je naglasio da to predstavlja tek jednu trećinu službenika u javnoj upravi, što ističe potrebu da se program, ukoliko se za to iznađu sredstva, nastavi i u narednom periodu.

„Uprava koja je efikasna, transparentna i koja je u stanju obezbijediti kvalitetne usluge građanima spremna je za evropske integracije. To će, između ostalog, biti moguće uz postojanje sektorskih strategija koje će biti bazirane na strateškom planu i budžetu koji će osigurati njihovu implementaciju. I upravo u tome se ogleda značaj ovog projekta koji je obezbijedio znanja i vještine državnim službenicima za razvoj javnih politika i razvoj sekorskih strategija“, složili su se predstavnici donatora u svom obraćanju.