Devetnaesta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u petak, 21.01. 2011. godine sa početkom u 12:00 sati u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 2 sala 7), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1. Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 02.11.2010.  godine;

2. Izvještaj o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka” , sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji;

3. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”;  

4. Projektni prijedlog „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“ sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na projektni prijedlog „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“;

5. Projektni zadatak „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“ sa prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“;

6. Tenderska dokumentacija „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“ sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju za projekat „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“;

7. Prijedlog Smjernica za monitoring i evaluaciju projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave;

8. Pilot monitoring izvještaj za projekat „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na pilot monitoring izvještaj za projekat „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“;  

9. Razno.