Projekt Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) poziva organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da se prijave na trening “Učešće građana u procesima donošenja odluka” koji će se realizovati u  Srebrenici od 26-27. oktobra 2010.

Specifični ciljevi treninga su: poboljšanje razumijevanja i znanja odabranih predstavnika OCD iz BiH iz oblasti sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka. Fokus treninga će biti na opremanju sudionika treninga metodama, tehnikama, alatima i pristupima za postizanje boljeg uspjeha u vršenju utjecaja na javne politike.

Tokom treninga učesnicima će biti predstavljene slijedeće oblasti:

  • Učešće građana u procesu donošenja odluka – nivoi učešća, njihove svrhe, različite metode, tehnike, alati i pristupi.  
  • Iskustvo u učešću građana u procesu donošenja odluka i
  • Izazovi sa kojima se suočavaju organizacije u učešću građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i sagledavanje koje su mogućnosti za njihovo prevazilaženje

Ovaj program obuke se sastoji od trening modula u trajanju od 2 dana. Tokom treninga kombinovaće se teorija i praksa u vidu  mini-predavanja, grupnog rada, izučavanja konkretnog slučaja, razmjene iskustava i povratnih informacija kako bi se ostvarili postavljeni mjerljivi ciljevi i rezultati treninga.

Ciljna grupa su predstavnici organizacija civilnog društva u koje spadaju sindikati, masovni pokreti, zadruge, profesionalna udruženja, kulturne i vjerske grupe kao i grupe iz lokalnih zajednica. Više informacija o načinu prijavljivanja na trening možete pronaći ovdje.