Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u saradnji sa konsultantskom kućom ZAMM media CONSULTING d.o.o. Sarajevo održao je ove sedmice u Banja Luci, Brčkom i Sarajevu javne rasprave o nacrtu Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH. Nacrt programa, koji će se naći pred  Vijećem ministara BiH, entitetskim vladama i Vladi Brčko distrikta BiH je rezultat projekata „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH“ koji je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

„Reforma upravnog odlučivanja je primarni uslov za osiguranje efikasnosti i predvidljivosti javne uprave u pružanju javnih usluga u društvu. Cilj reforme je javna uprava i upravni postupak u potpunosti orijentisani prema građanima, a što će dovesti do veće pravne sigurnosti bh. građana i veće odgovornosti administracije u vođenju postupka“, izjavila je Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave.

Projekat „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH” je od krucijalne važnosti za reformu javne uprave u BiH jer će se na ovaj način i uštediti vrijeme i trud bh. građana. Odnosno, ukoliko vlade ove mjere i usvoje, organi uprave u BiH će u buduće po službenoj dužnosti prikupljati dokumente, a ne građani.

Neke od mjera koje su predviđena reformom u oblasti upravnog postupka su uvođene elektronske komunikacije između organa uprave i građana kao i i instituta koji će građanima omogućiti veći stepen zaštite. Rokovi za donošenje odluka bit će skraćeni, a rad drugostepenog organa efikasniji.

U javnim raspravama učestvovali su članovi nadzornog i mplementacionog tima ovog projekta te predstavnici poslovne zajednice i nevladinog sektora.