Bosna i Hercegovina se na svjetskoj ljestvici konkurentnosti informatičkog sektora nalazi na 110. mjestu od ukupno 133 zemlje, pokazali su podaci Svjetskog ekonomskog foruma.

Ispred nas su čak i države kao što su Trinidad i Tobago, Mongolija, Tadžikistan, Zambija, Namibija, Armenija, Obala Slonovače. Od zemalja iz regiona, Slovenija je na 31. mjestu, Crna Gora na 42., Hrvatska na 51. , Makedonija na 73., Srbija na 84, a čak i Albanija je ispred nas , na 95. mjestu. Jedino smo bolji od Benina, Tanzanije, Zimbabvea, Nepala, Mozambika, Kambodže, Čada…

"Kako se vodi računa o ICT tehnologijama, dobro je i da se nalazimo i na 110. mjestu. Bez jasne vizije i pripremljene strategije, napretka nema. Mi uistinu u posljednjih nekoliko godina bilježimo progres kada je u pitanju informaciona tehnologija, ali je taj proces ipak spor i nedovoljno razvijen. Kaskamo za zemljama iz regiona, ali i za cijelim svijetom. Naravno, izlaz postoji, ali ga treba tražiti u efikasnoj strategiji na kojoj trebaju raditi svi segmenti društva. Moramo ubrzati proces kod onih koji su odgovorni za ovakvo stanje, ali i kod običnih građana koji moraju imati jasniju viziju šta predstavljaju informacione tehnologije, te koliko su one važne za svako društvo“, kaže Lejla Turčilo, viši asistent na Fakultetu političkih nauka.

Za Veljka Trivuna, profesora Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, sa razlogom smo među najnerazvijenijim državama kada je u pitanju ova oblast.

"Dvadeset i prvi vijek je vijek usluga, vijek novih tehnologija, ulaganja. No, Bosna i Hercegovina je po tom pitanju na dnu, a što govore i rezultati istraživanja. Tako da, sa razlogom smo među najnerazvijenim džravama svijeta kada je u pitanju konkurentnost informatičkog sektora i to ne treba da čudi“, kaže Trivun, objavljeno je na portalu ekapija.ba.