Zakonom o porezu na dohodak propisana je obaveza podnošenja Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP-1022) i Godišnje prijave poreza na dohodak (obrazac GPD-1051) na osnovu kojih se utvrđuje godišnja obaveza poreza na dohodak za prethodnu 2009. godinu, saopćila je Porezna uprava Federacije BiH.

Kako se navodi u saopćenju, poslodavci su dužni za svakog uposlenika dostaviti Godišnji izvještaj sa podacima o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima u 2009.godini na propisanom obrascu GIP–1022.

Godišnji izvještaj se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu poslodavca, počev od 01.02.2010. a najkasnije do 28.02.2010.godine.

Godišnju poreznu prijavu za 2009. godinu na propisanom obrascu GPD-1051 dužna su podnijeti fizička lica koja su ostvarila prihod iz dva ili više izvora, fizička lica koja su ostvarila prihod iz inostranstva, fizička lica koja su ostvarila prihod od obavljanja samostalne djelatnosti te fizička lica koja su ostavrila prihod od izdavanja imovine.

Fizička lica koja su ostvarila prihod od nesamostalne djelatnosti, odnosno koja su ostvarila plaću samo kod jednog poslodavca, nisu dužna podnijeti Godišnju poreznu prijavu.

Također, godišnju poreznu prijavu mogu podnijeti fizička lica koja žele koristiti uvećanje ličnih odbitaka po osnovu plaćenih premija životnog i dobrovoljnog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, po osnovu troškova liječenja i po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit uz priloženu validnu dokumentaciju.

Godišnja porezna prijava se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, počev od 01.04.2010. a najkasnije do 30.04.2010.godine.

Propisani obrasci se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH i preporučuje se poslodavcima da iste podnose putem interneta.

Za obrazac GIP-1022 na web stranici Porezne uprave biti će dostupna aplikacija i uputstvo o načinu popunjavanja obrasca, objaviljeno je na portalu ekapija.