Nezavisne novine: Općinski sud u Sarajevu donio je privremenu mjeru kojom nalaže Vladi FBiH da budžetskim korisnicima uz avgustovsku platu isplati i dio julske plate koja je umanjena za deset odsto.

Sud je ovu mjeru donio po tužbi koju je Samostalni sinditak državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH podnio protiv Vlade FBiH zbog nezakonitog umanjenja julske plate za deset odsto.  

"Vlada FBiH je neodgovorna u izvršavanju Zakona o ostvarivanju ušteda u budžetu. Po ovom zakonu, da bi umanjila plate budžetskim korisnicima, bila je dužna da sačini aneks na kolektivni ugovor a za taj aneks bila joj je neophodna saglasnost većine kantona. Prilikom umanjivanja plata Vlada FBiH ništa od ovoga nije uradila, jednostrano je smanjila plate", kazao je Hakija Kurtović, advokat Sindikata.

Općinski sud u rješenju navodi da je Vlada FBiH 11. avgusta ove godine donijela zaključak o umanjenju plata a da nije potpisala aneks kolektivnog ugovora niti vodila pregovore sa Sindikatom, te je stoga postupila suprotno zakonima o načinu ostvarivanja ušteda, državnoj službi, namještenicima i radu.

Kurtović je rekao da će rješenje doneseno 16. septembra biti dostavljeno izvšnom odjelu Općinskog suda u Sarajevu s ciljem njegovog provođenja.

"Vlada FBiH mora ispoštovati rješenje suda i radnicima isplatiti plate. Ako ne bude pristala da sama to uradi, novac će biti skinut s njenog računa i uplaćen na račune radnika", rekao je Kurtović.

Kako se navodi u rješenju suda, Vlada FBiH nema pravo žalbe ali može u roku od tri dana uložiti prigovor.

Prema Kurtovićevim riječima, nakon toga sud će donijeti konačno rješenje, a potom i presudu.

Salih Kruščica, predsjednik Sindikata, istakao je da nema svrhe da Vlada FBiH radi samo u svoju korist, jer će svaka njena naredna odluka biti poništena.

"Sramotno je sve ovo šta rade. Nama smanjuju plate, a sebi povećavaju. Sad žele i da promijene Zakon o uštedama i to u svoju korist. Neka to urade, opet ćemo ih tužiti", rekao je Kruščica. Komentar nadležnih u Vladi jučer nismo mogli dobiti.