Regulatorna procjena uticaja postaje sve važniji dio izrade politika i legislativa u Europskoj uniji. Odgovore na pitanja zašto je to tako, te koji su ključni analitički koraci koje slijedi Europska komisija u pripremi procjene uticaja pokušali su dati predavači na seminaru o „Procjeni uticaja u EU“ koji je održan u Briselu od 3. do 5.12.2008. godine.      

Centralni dio seminara bio je usmjeren da ponudi sudionicima praktično razumjevanje ovog sve više važnog alata za izradu politika u Europskoj uniji. Prezentovan je širok spektar politika za koje Europska komisija primjenjuje procjenu uticaja.

Na seminaru je učestvovao i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave.