Dnevni list: Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu dao je suglasnost na Izmjene i dopune Zakona o PDV-u, kojim se projekti financijske pomoći Europske unije BiH preko Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) oslobađaju od plaćanja PDV-a.

Oslobađanje od plaćanja PDV-a odnosi se isključivo na projekte iz IPA fondova, dok snabdijevanje dobrima i uslugama u okviru ostalih projekata međunarodne pomoći BiH i dalje podliježe povratu plaćenog PDV-a, priopćeno je iz UNO-a. Upravni odbor je usvojio dopunu Zakona o carinskoj tarifi BiH, kojim je predviđeno uvođenje tarifne kvote za uvoz  50.000  tona šećera za rafiniranje bez plaćanja carine. Osnovni razlog je, kako je istaknuto, potreba da se domaćim proizvođačima šećera osiguraju približno isti uvjeti privređivanja kao oni koje imaju proizvođači šećera u zemljama potpisnicima sporazuma CEFTA.