Nezavisne novine: SARAJEVO – BiH već nekoliko godina ne uspijeva ispuniti neke uslove koje je Evropska komisijа postavila kao prioritete za integraciju u EU, potvrdio je Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije BiH.

„Evropska komisija, naravno, ne odustaje od ovih uslova nego ih uvijek uvrsti u aktualno Evropsko partnerstvo. Tačno je da ima i nekih prioriteta koji su stari nekoliko godina. Radi se o oblastima u kojima je potreban prijenos nadležnosti s entiteta na državu. Zbog toga o njima nema saglasnosti i još su neriješena“, kazao je Topčagić.

Evropska komisija je prije dva mjeseca objavila skraćenu listu od 30 prioriteta od čijeg ispunjenja zavisi ocjena napretka BiH. Lista od 30 prioriteta samo je dio cjelokupnog Evropskog partnerstva.

Vlada RS, pojasnio je Topčagić, nedavno je identificirala 25 spornih pitanja iz Evropskog partnerstva bez čijeg rješavanja neće biti napretka niti u svim ostalim.

"Potrebno je pojasniti da je 30 prioriteta Evropske komisije samo dio ukupnog Evropskog partnerstva, Vlada RS izdvojila je 25 iz cijelog dokumenta. Očigledno je da će biti potreban politički dogovor o načinu njihovog rješavanja, mada moramo znati da Evropska komisija insistira na njihovoj provedbi", istakao je Topčagić.

Vijeće ministara BiH više od osam mjeseci ne uspijeva usaglasiti akcioni plan za provedbu cijelog Evropskog partnerstva.

"Akcioni plan sprovođenja odredaba Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju usvojen je u julu. Savjet ministara BiH će na dnevnom redu imati i akcioni plan za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo kada ga Direkcija za evropske integracije dostavi na usvajanje", kazao je Aleksandar Obradović, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

On je napomenuo da je ranije zaključeno da je prijedloge oba akciona plana potrebno usaglasiti s predstavnicima entiteta prije njihovog dostavljanja Savjetu ministara BiH.