FENA: SARAJEVO (FENA) – Na zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) poslanicima se obratio i direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić koji ih je informirao o sadržaju i obavezama iz potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH s Evropskom unijom (EU).

Topčagić je podsjetio da BiH posjeduje infrastrukturu državne uprave koja je sposobna da preuzme obaveze u pogledu implementacije Sporazuma. Osnovni tekst Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ima 135 članova koji su organizirani u 10 glava. U Sporazum spada sedam aneksa, sedam protokola, i izjave strana iz Završnog akta.

On je podsjetio da potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju otvara mogućnost  napretka procesa stabilizacije i pridruživanja i uopće u procesu evropskih integracija BiH.

Slijedeća etapa za BiH je dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU. U skladu sa strateškim ciljevima i programom Vijeća ministara, kazao je Topčagić, želja BiH je da taj status dobije do 2010. godine. Topčagić smatra da je ovo ambiciozno ali još ostvarivo.

"Mogući scenarij u toku narednih 30 mjeseci s ovom pretpostavkom izgledao bi ovako: do kraja septembra 2008. treba dalje razraditi akcioni plan za provedbu SAA i Privremenog sporazuma koji je jučer usvojilo Vijeće ministara te formirati privremeni odbor i pododbore za implementaciju Privremenog sporazuma. Dalje, treba postići politički dogovor o pravom momentu za predaju zahtjeva za članstvo BiH u EU.

Nakon prijema zahtjeva Vijeće EU će zadužiti Evropsku komisiju da pripremi upitnik o spremnosti BiH za članstvo.

Upitnik za BiH će vjerovatno sadržavati oko 5.000 pitanja, a rok u kojem treba dati odgovore je četiri mjeseca. Ako mišljenje Evropske komisije nakon razmatranja ispunjenog upitnika, bude pozitivno Evropsko vijeće dodjeljuje BiH status kandidata", objasnio je Topčagić.

Istakao  je da BiH u prilog ide i činjenica da tekuće šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom ima Francuska, a zatim slijede Češka i Švedska jer sve spomenute države su principijelno naklonjene bržem ulasku država zapadnog Balkana u EU.

Topčagić je pozvao sve nivoe vlasti da aktivno sudjeluju i osiguraju ispunjavanje uvjeta za pridruživanje BiH EU.