Nezavisne novine: SARAJEVO – Zbog primjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH neće biti rebalansa budžeta jer je ovaj novac planiran u ovogodišnjim rashodima, potvrđeno je juče u Ministarstvu finansija i trezora BiH. 

Ove godine budžetska stavka za plate i naknade zaposlenih veća je za 57,3 miliona KM jer je planirano usvajanje ovog zakona.

Ranko Šakota, pomoćnik ministra finansija i trezora, kazao je da je planiran veći iznos i zbog povećanja broja zaposlenih.

"Neće biti potrebe za rebalansom budžeta za institucije BiH koje je obuhvatio zakon o platama. Moguće je da bude nekih preraspodjela u budžetu Parlamentarne skupštine BiH zbog povećanja primanja poslanika i delegata", ocijenio je Šakota.

Plate članova Parlamentarne skupštine BiH, kako saznajemo, ne bi trebalo da budu problem sa stanovišta budžetskog plana, ali je nepoznato koliko novca će biti potrebno za ostale naknade koje su regulisane odlukom Administrativne komisije bh. parlamenta.

U memorandumu koji je šef revizorskog tima u junu ove godine uputio rukovodstvu Parlamentarne skupštine BiH navedeno je da je zbog njihove odluke o načinu obračuna plaća i materijalnih prava poslanika i delegata teško planirati budžet.

Ova odluka reguliše, osim plata, mjesečni paušal, naknade za članove komisija, za odvojeni život, topli obrok, prevoz, godišnji odmor, te naknade za rad nedjeljom i praznikom, naknade za otpremninu, za slučaj smrti, teške invalidnosti ili bolesti, naknadu za bolovanje, te u slučaju prestanka mandata i naknadu za učenje stranih jezika.

"Uočene su česte izmjene i dopune spomenutih internih akata (11 izmjena osnovnog teksta odluke od 4. maja 2000. godine), što se u određenoj mjeri odražava na izvršenje proračunskih stavki rashoda, a ogleda se u otežanom planiranju i izvršenju proračunskih stavki, što je naročito izraženo kod najfrekventnijih rashoda kao što su putni troškovi", upozorili su revizori rukovodstvo Parlamentarne skupštine BiH, o čemu kolegijum još nije zauzeo zvaničan stav.

Prema odluci koju je u ponedjeljak donijela Administrativna komisija Parlamentarne skupštine BiH, poslanici i delegati u parlamentu BiH počevši od jula ove godine zarađivaće oko 6.000 KM mjesečno jer su im plate duplo povećane.

Pravo na službenu odjeću

U memorandumu koji su državni revizori uputili rukovodstvu Parlamentarne skupštine BiH navedeno je da interni pravilnik reguliše način i uslove korištenja internih i eksternih usluga reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature.