Nezavisne novine: SARAJEVO – Poslanici i delegati u parlamentu BiH, počevši od jula ove godine, ipak će zarađivati "samo" 6.000 KM mjesečno, a ne 7.000 KM kakav je bio prvobitni prijedlog, odlučila je jučer Administrativna komisija parlamenta BiH.

U ovo je uračunata osnovna plaća, paušal od 747 KM, naknade za topli obrok od 260 KM, minuli rad, rad u komisijama, te za odvojeni život. "Osnovica za obračun plaće utvrđena je Zakonom o plaćama u institucijama BiH. Koeficijenti su isti, kao u važećoj odluci o načinu obračuna plaća i naknada članova parlamenta BiH. Naše su odluke konačne i obvezujuće", kazao je Ilija Filipović, zamjenik predsjedavajućeg ove komisije, koja je jučer djelimično izmijenila Odluku o obračunu plaća povećavši osnovicu sa 240 KM na 498 KM.

U prevodu, poslanik koji nije član niti jedne komisije i bez dana radnog staža imat će osnovnu plaću od 4.138 KM. Uz to, dobijat će poslanički paušal od 747 KM, topli obrok od 260 KM, te ukoliko nije iz Sarajeva 500 KM za odvojeni život. Predsjedavajući klubova i komisija imat će osnovnu plaću od 4.233 KM, dok će predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih parlamentarnih domova zarađivati 4.332 KM, uvećano za predviđene naknade.

"Komisija treba smanjenjem koeficijenata poslaničke plaće svesti na sadašnji nivo, što je sasvim primjereno ekonomskoj situaciji u zemlji. Sadašnja plaća dovoljna je za trenutno stanje u zemlji, ali i za ubuduće", kazao je Salko Sokolović, poslanik SDA i član ove komisije.

Njegov prijedlog odbijen je većinom glasova. Za duplo povećanje plaća glasalo je pet od osam članova Komisije. Protiv su bili Salko Sokolović iz SDA, te Momčilo Novaković iz SDS-a, dok je Hilmo Neimarlija iz Stranke za BiH bio suzdržan. U pet glasova "za" uračunat je i glas Vinka Zorića iz HDZ 1990, koji uopće nije bio u sali u vrijeme glasanja. Sjednicu je napustio ranije, kazavši kako podržava prijedlog za povećanje plaća.

Regres u visini prosječne plate u BiH

Članovi Administrativne komisije juče su usvojili i prijedlog da regres poslanika bude obračunat u skladu sa Zakonom o plaćama u institucijama BiH, što iznosi jednu prosječnu plaću u BiH, odnosno oko 660 KM. Nakon godišnjih odmora Komisija će razmatrati visinu naknada za rad u stalnim i privremenim komisijama.

"S ovom odlukom ne moramo žuriti. Svakako tokom kolovoza neće biti zasjedanja komisija", rekao je Filipović.

Ivanić: Sporna druga davanja

Visina plate parlamentaraca nije sporna, ali jesu druga davanja i naknade, koji su veći nego same plate, rekao je juče u Prijedoru Mladen Ivanić, lider PDP-a.

On je dodao da je istina da parlamentarci imaju visoka primanja, ali ona nisu i najviša u državi.

"Veća primanja imaju članovi Predsjedništva i Savjeta ministara BiH. O tome je trebalo razmišljati kada je takav zakon svojevremeno donesen", rekao je Ivanić, lider PDP-a.