Nezavisne novine: TREBINJE, PELAGIĆEVO – Povodom uspješnog završetka projekta reforme javne uprave, opštine Trebinje i Pelagićevo juče su dobile diplome.

Zamjenik načelnika opštine Trebinje  Jovo Vlatković kaže da projekat realizovan sa Misijom OEBS-a, a tiče se efikasnog i kvalitetnog sistema pružanja usluga javne uprave, koji opština Trebinje sprovodi još od decembra 2005. Najočiglednija je promjena uspostavljanja modernog i tehnički opremljenog centra za usluge građana.

Opština Trebinje je postigla veliki napredak i na polju ljudskih  resursa, gdje se, kako kaže Vlatković, opštna rukovodila činjenicom da vještine, znanje i posvećenost opštinskog osoblja određuju uspješnost i djelotvornost svake lokalne uprave

Reforma javne uprave ovim sertifikatom nije i završena. Kako je rečeno, ovo je prvi korak ka poboljšanju usluga građanima i samim tim, poboljšanju života u ovoj sredini.

Opština Trebinje je budžet povećala sa 10 miliona, koliko je imala 2004, na sadašnjih 18 miliona.

Mirko Dragić, načelnik Pelagićeva, primajući sertifikat istakao je da puno urađeno u posljednje tri godine.

„OD 2004. godine do danas budžet Pelagićeva povećan je za oko 80 odsto“, rekao je Dragić.