Nezavisne novine: SARAJEVO – Odluke Fiskalnog vijeća BiH o visini javne potrošnje bit će obavezujuće za državne i entitetske vlasti, potvrđeno je "Nezavisnim" u Ministarstvu finansija BiH.

"Zakon o Fiskalnom vijeću BiH obavezuje izvršnu vlast, odnosno entitetske vlade i Vijeće ministara BiH, da na osnovu postignutog dogovora o visini javne potrošnje potpišu sporazum, preuzimajući odgovornost za njegovo izvršenje", kaže Ranko Šakota, pomoćnik ministra finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara u četvrtak je utvrdilo Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću BiH. Državni i entitetski premijeri, odnosno ministri finansija, bit će članovi ovog vijeća. Predsjedavajući Vijeća ministara ujedno je i predsjedavajući budućeg fiskalnog vijeća.

"Fiskalno vijeće određuje, odnosno definira okvir javne potrošnje u BiH. Njegov zadatak je da osigura jedinstvenu fiskalnu politiku, koordinaciju fiskalnih jedinica fiskalne politike u BiH, a sve s ciljem osiguravanja makroekonomske stabilnosti i održivosti BiH", pojašnjava Šakota.

Predstavnici državnih i entitetskih vlasti već nekoliko godina pokušavaju usaglasiti zakon o Fiskalnom vijeću BiH, koje će imati presudnu ulogu u usvajanju budžeta države i entiteta. Ovo vijeće će određivati koliko se novca može potrošiti u toku jedne godine, na osnovu čega će biti izrađeni budžeti države i entiteta.

Novac iz takozvanog konsolidiranog budžeta biće dijeljen na osnovu dogovora Fiskalnog vijeća BiH, a shodno ingerencijama države i entiteta.

"Na taj ćemo način osigurati da niko ne može potrošiti više novca nego je to dozvoljeno na osnovu parametara o racionalnoj i stabilnoj javnoj potrošnji. Dakle, više neće biti moguće da bilo koji nivo vlasti povećava potrošnju i time ugrožava fiskalnu stabilnost zemlje", rekao je Dragan Vrankić, ministar finansija i trezora BiH.

Utvrđeni Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću BiH nakon sjednice Vijeća ministara upućen je u parlamentarnu proceduru, a na snagu bi mogao stupiti u nekoliko narednih mjeseci.