DA – glasalo je 78% gledalaca emisije ''News Plus'' televizije Alfa, emitovane 22. januara 2008. godine u 19.15 sati. Emisija je bila posvećena reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, a gost je bila Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave. Referendumsko pitanje emisije glasilo je '' BiH je potrebna hitna reforma javne uprave?'', a gledaoci su glasali putem sms poruka. Rezultat glasanja pokazao je da samo 22% gledalaca smatra da reforma javne uprave nije neophodna. Time je još jednom potvrđeno da su i građani svjesni neophodnosti reforme i stvaranja efikasnije i učinkovitije javne uprave u BiH.

Emisija je počela prilogom o potpisivanju podsporazuma kojim Švedska donira 1,5 miliona eura reformi javne uprave kroz Fond za reformu javne uprave. U daljem toku akcenat je stavljen na dosadašnja dostignuća u reformi, planove, rezultate i predviđeno trajanje procesa. Nevenka Savić je dala osnovne informacije o trenutnom stanju u oblasti reforme javne uprave i aktivnostima Ureda koordinatora. Objasnila je princip funkcionisanja i strukturu upravljanja Fondom za reformu javne uprave u iznosu od 4, 5 miliona eura.

Također je naglasila i da je Ured pripremio dva projekta iz oblasti institucionalne komunikacije, koje će uskoro kandidovati Upravnom odboru fonda na finansiranje. Ti projekti se odnose na obuku službenika za informisanje i uspostavljanje mreže info polica i očekuje se da će biti provedeni u tekućoj godini.

Gđa Savić je zaključila da je reforma javne uprave izuzetno značajan proces, kako sa aspekta eurointegracija, tako i u pogledu koristi koje će građani i čitavo društvo imati od unaprijeđene javne uprave Bosne i Hercegovine.