Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), u saradnji sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, Fondom Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH), Američkim udruženjem pravnika (ABA – ROLI) i Regionalnom antikorupcionom inicijativom, organizuje prezentaciju u povodu Medunarodnog dana borbe protiv korupcije. Prezentacija će biti održana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH (Bijela sala) sa početkom u 11:00 sati.

Konvencija protiv korupcije – UNCAC, usvojena je 9. decembra 2003.g. u Meridi, Meksiko, i tada je i dogovoreno obilježavanje 9. decembra kao Medunarodnog dana borbe protiv korupcije. Od tada, 103 zemlje su ratifikovale UNCAC, učinivši je tako prvim globalnim odgovorom na globalni problem korupcije. Obilježavanje ovog značajnog dana ujedno je i povod i dobra osnova za organizovanje otvorene diskusije na temu stanja korupcije u zemlji i okupljanje svih relevantnih aktera iz državnih institucija, civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice i medija. Tom prilikom biće prezentirani nalazi i preporuke detaljnih analiza zakonskog okvira i funkcioniranja institucija u BiH, koje je tokom ove godine realizovao TI BiH, uz podršku FOD, a na temelju istraživanja, studija i najboljih praksi razvijenih zemalja, i u saglasnosti sa međunarodnim dokumentima koje je BiH prihvatila, kao i strategijom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koju je usvojilo Vijece ministara.

Tokom prezentacije biće predstavljen i prijedlog Zakona o anti-korupcionom tijelu, koji je izradio ABA – ROLI zajedno sa domaćim ekspertima. Usvajnje ovog zakona predstavlja međunarodnu obavezu BiH u skladu sa UNCAC.

Na ovom događaju učestvati će i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.