Ured koordinatora za reformu javne uprave

Telefon: +387 33 565 760
Faks: +387 33 565 761
E-mail: info@parco.gov.ba
Adresa: Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

 

Dragan Ćuzulan

koordinator za reformu javne uprave

Ferid Otajagić

zamjenik koordinatora za reformu javne uprave

Operativna jedinica

Sektorske reforme

Institucionalna komunikacija

Upravni postupci i upravne usluge

E-uprava

Upravljanje ljudskim potencijalima

Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika

Javne finansije

Jedinica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju

Pravna jedinica

Jedinica za materijalno-finansijske i opće poslove