br. naziv
1 Realizacija ugovora u 2015.
2 Ugovor o direktnom sporazumu (nabavka materijala za čišćenje) 2016.
3 Ugovor o direktnom sporazumu (pružanje usluga obaveznog i kasko osiguranja, registracije i teh. pregleda vozila) 2016.
4 Ugovor o direktnom sporazumu (usluge pranja motornih vozila)2016.
5 Ugovor o nabavci opreme 2016.
6 Ugovor o pružanju internet usluga 2016.
 7 Ugovor Kliping BH 2017.
8 Ugovor – servis vozila 2017.
9 Ugovor – servis kopir aparata 2017.
10 Ugovor – računarska oprema 2017.
11 Ugovor – pružanje usluga pranja vozila 2017.
12 Obavještenje ponuđaču – Web Hosting 2017.
13  Ugovor – lož ulje 2017.
14 Ugovor – dimnjačarske djelatnosti 2017.
15 Ugovor o nabavci materijala za čišćenje 2017.
16 Obavještenje o prihvatanju cijene ponuđača Dezitox-sanitarci 2017.
17 Obavještenje o prihvatanju prijedloga cijene – avio karte 2017.
18 Obavještenje ponuđaču TDS 2017.
19 Ugovor osiguranje vozila – BSO 2017.
20 Ugovor Kliping BH 2017.
21 Ugovor – servis vozila 2017.
22 Ugovor – servis računara 2017..
23 Ugovor – servis kopir aparata 2017.
24 Ugovor – kancelarijski mat. 31.05.2017.
25 Ugovor – računarska oprema 2017
26 Ugovor – pružanje usluga pranja vozila 2017.
27 Ugovor – pružanje internet usluga 2017.
28 Obavještenje ponuđaču – Web Hosting 2017
29 Ugovor o nabavci materijala za čišćenje 31.08.2017.
30 Ugovor toneri 2017.
31 Ugovor – dimnjačarske djelatnosti 2017.
32 Ugovor – lož ulje 13.12.2017.
33 Obavještenje o prihvatanju cijene ponuđača Dezitox-sanitarci
34 Obavještenje o prihvatanju prijedloga cijene – avio karte
35 Obavještenje ponuđaču TDS
36 Rn Network 11.08.2017.
37 Ugovor o direktnom sporazumu – unutrašnja uredska vrata
38 Aneks ugovora o direktnom sporazumu – unutrašnja uredska vrata
39 Ugovor o direktnom sporazumu – lakiranje parketa
40 Ugovor o direktnom sporazumu -nabavka završnih radova, demontaža ormara, popravka elektroinstalacija