No. Ime
1 2014: Izvješće o financijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH
2 2015: Proračun Ureda koordinatora za reformu javne uprave
3 Izvješće o izvršenju proračuna za period 01.01 – 30.06.2015.
4 Operativni plan za 2015.
5 Plaće zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
6 Tabele namjenske strukture za nabavku stalnih sredstava i višegodišnjih projekata za 2015.
7  2016: Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za period 01.01. – 31.12.2015
8  2016: Izvješće o izvršenju proračuna za period 01.01. do 31.03.
9  2016: Izvješće o reviziji plata i naknada u Uredu koordinatora
10  Proračun  2016.
11  Proračun Ureda koordinatora
12  Financijski zahtjev za 2016
13  2016: Obrazloženje financijskog izvješća sa 30.06.2016
14  Proračun za 2016. (tabela operativnog plana)
15  Proračun za 2016. – tabela namjenske strukture (analitika)
16  Izvješće o izvršenju proračuna za period 1.01. – 30.06.2016.
17  GODIŠNJE IZVJEŠĆE  01 01 do 31 12 16 finalno –
18  Obrazloženje financijskog izvješća sa 31.12.2016.
19  Propratno pismo, Izvršenje proračuna sa 30.09.2016.godine
20  Obrazloženje financijskog izvješća sa 30.09.2016.
21  IZVJEŠĆE III KVARTAL 01 01 do 30 09 16 finalno
22  Tabele operativnog plana za 2017 god
23  2016: 04_izmjenjena tabela_namjenske_strukture_za_2016_
24  Izmjenjena Tabela 1a operativnog plana za 2016 god
25  BzaG PARCO_elektronska smanjeno 3
26 Ukupna primanja zaposlenih u Uredu koordinatora  – finalno
27 Troškovi putovanja zaposlenih u Uredu koordinatora za RJU za 2016.godinu
28 2017 – Izvjestaj o finansijskoj reviziji Ured koordinatora
29 2017: Šestomjesečni IZVJEŠTAJ 01 01 do 30 06 17
30 2017: Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.06.2017. (3)
31 Devetomjesečni IZVJEŠTAJ 01 01 do 30 09 17
32  Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.09.2017.
33 Godišnji izvještaj 2017
34 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 31.12.2017.
35 Budzet za gradjane 2018 fin
36 Izvješće o financijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2017. godinu